ANALIZA

Każda kampania powinna być poprzedzona szczegółową analizą bieżącej sytuacji klienta.

Rozpoczynając współpracę z klientem zaczynamy od szczegółowej analizy obecnych wydatków na reklamę internetową. W szczególności interesuje nas jakie są obecnie stosowane taktyki i strategie pozyskiwania użytkowników, kto jest w grupie celowej i z jakimi partnerami klient współpracuje.

Bardzo istotne jest ustalenie czy dane działania promocyjne będą prowadzone tylko w Internecie, czy także w innych mediach oraz czy Klient będzie korzystał z usług innych dostawców internetowych.

Takie podejście pozwala oddzielić generowane przez Bidlab efekty działań od efektów innych dostawców i na późniejszych etapach kampanii wyciągać właściwe wnioski. 

© 2019 Bidlab. All rights reserved.