© 2019 Bidlab. All rights reserved.

OPTYMALIZACJA

Kampanii nie wystarczy tylko wyemitować. Należy ją doglądać kilka razy dziennie.

Bidlab opiera działania optymalizacyjne na danych agregowanych po stronie klienta. Takie podejście zapobiega potencjalnym problemom związanym z rozliczeniem efektów kampanii w oparciu o dwa różne systemy mierzące. 

Dzięki dostępowi do dokładnie tych samych narzędzi analitycznych możemy wspólnie z Klientem definiować i monitorować realizację celów kampanii, a także mamy jednoznaczną podstawę do rozliczeń.

Efektywna optymalizacja w Bidlab polega na ciągłym monitorowaniu efektów kampanii w rozbiciu na wiele różnych planów. Każdy plan zawiera odrębne ustawienia adformatów, profili behawioralnych czy stawek bid'owania. W toku optymalizacji wykluczane są kombinacje zmiennych, które nie realizują celów w efektywny sposób a budżet jest alokowany do najlepszych działań.