OPTYMALIZACJA

Kampanii nie wystarczy tylko wyemitować. Należy ją doglądać kilka razy dziennie.

Bidlab opiera działania optymalizacyjne na danych agregowanych po stronie klienta. Takie podejście zapobiega potencjalnym problemom związanym z rozliczeniem efektów kampanii w oparciu o dwa różne systemy mierzące. 

Dzięki dostępowi do dokładnie tych samych narzędzi analitycznych możemy wspólnie z Klientem definiować i monitorować realizację celów kampanii, a także mamy jednoznaczną podstawę do rozliczeń.

Efektywna optymalizacja w Bidlab polega na ciągłym monitorowaniu efektów kampanii w rozbiciu na wiele różnych planów. Każdy plan zawiera odrębne ustawienia adformatów, profili behawioralnych czy stawek bid'owania. W toku optymalizacji wykluczane są kombinacje zmiennych, które nie realizują celów w efektywny sposób a budżet jest alokowany do najlepszych działań.

© 2019 Bidlab. All rights reserved.