STRATEGIA

Media powinny być planowane z punktu widzenia celu. Cel powinien być określony na początku działań. Cel powinien być jeden.

Każda kampania reklamowa powinna zostać zaplanowana na bazie spójnej i przemyślanej strategii. 

W każdej kampanii kluczowe jest określeniu celu działań. Cel powinien być jeden i zdefiniowany w oparciu o wymierny wskaźnik, np. Bounce Rate, Time Spent on Site, CPA, CPS.

Niezależnie od tego czy kampania reklamowa ma charakter brandingowy czy performance'owy zawsze powinna mieć określony jeden cel. Na bazie tak zdefiniowanego celu należy określić ramy działania w postaci:

  • budżetu kampanii

  • zakresu czasowego

  • white- lub black-listy

  • ewentualnych innych wytycznych

W tak określonych ramach jest tworzona strategia emisji poprzez dobór odpowiednich witryn, profili behawioralnych, stawek bid'owania, częstotliwości kontaktu z reklamą. 

Ostatnim kluczowym elementem jest stworzenie dostępu dla Bidlab do narzędzi monitorujących w czasie rzeczywistym realizację celu.

© 2019 Bidlab. All rights reserved.